Diabetici

Diabetici

Bij diabetes mellitus – suikerziekte in de volksmond – verdienen de voeten extra zorg, omdat ze kwetsbaarder zijn. Diabetes kan je voeten op diverse manieren aantasten. De aantasting van bloedvaten en zenuwen en het verhoogd infectierisico kunnen aanleiding geven tot voetwonden, droge voeten met kloven, overtollig eelt of misvorming met klauwtenen. Dat wordt de ‘diabetische voet’ genoemd.

De kans op amputatie van een teen, voet of zelfs ledematen ligt bij mensen met diabetes veel hoger. Door een goede tussenkomst van de podoloog kan het aantal complicaties beperkt worden. Een jaarlijks voetonderzoek is nodig om de risicofactoren vroegtijdig op te sporen. We kijken je schoenen zorgvuldig na en geven het juiste advies.

Binnen het zorgtraject diabetes type 2 heb je recht op een tegemoetkoming voor advies door een erkende podoloog. Let wel, dat is altijd op doorverwijzing van de arts.